برنامه کلاس ها

کلاس گیتار 

یکشنبه : نیکان زند – محسن چوبینه

سه شنبه : پوریا مهدی

 

 

 

 

 

کلاس ویولن

شنبه : بهاره قادری

سه شنبه : امیر رحیمی

کلاس پیانو

شنبه : غزل امانی

یکشنبه :علی غفاری

سه شنبه : آرمان قاصدیان

چهارشنبه : میترا راسخ

کلاس تار – سه تار

دوشنبه : علیرضا مصدقی

سه شنبه : بابک جعفری

کلاس نی – فلوت

شنبه : مرتضی بانیان

کلاس هارمونیکا

سه شنبه : آرمان قاصدیان

کلاس کیبورد

یکشنبه : علی غفاری

چهارشنبه : میترا راسخ

کلاس سنتور

دوشنبه : مسعود اسماعیلی

چهارشنبه : ویدا معتمدی

کلاس کوبه ای

یکشنبه : پوریا جنابی

دوشنبه : علیرضا مصدقی

 

کلاس آواز کلاسیک ، پاپ ، اهنگسازی

دوشنبه : رضا فانید

کلاس آواز ایرانی

دوشنبه : فاطمه اسلامی

کلاس موسیقی کودک

دوشنبه : فاطمه اسلامی

چهارشنبه : شبنم نوری