برنامه کلاس ها

کلاس گیتار 

یکشنبه : نیکان زند ، میلاد وحدتی

سه شنبه : مهدی کریزانی

چهارشنبه : پوریا مهدی

 

 

 

 

 

کلاس ویولن

شنبه : زنبق طبیبیان ، مجید کیانی

سه شنبه :علیرضا مهرابی

کلاس پیانو

شنبه ، چهارشنبه : میترا راسخ

سه شنبه : آرمان قاصدیان

کلاس تار – سه تار

دوشنبه : همایون سبزواری

سه شنبه : بابک جعفری

کلاس نی – فلوت

شنبه : مرتضی بانیان

کلاس هارمونیکا

سه شنبه : آرمان قاصدیان

کلاس کیبورد

یکشنبه : میترا راسخ

کلاس سنتور

شنبه : علی چوبی

دوشنبه : مسعود اسماعیلی

چهارشنبه : ویدا معتمدی

کلاس کوبه ای

یکشنبه : پوریا جنابی

 

کلاس گیتار الکتریک

چهارشنبه :پوریا مهدی

کلاس آواز پاپ

یکشنبه : میلاد وحدتی

دوشنبه :رضا فانید

کلاس موسیقی کودک

دوشنبه : میترا راسخ