سازهای بادی غربی

آن دسته از ساز های ملل دیگر که به نوعی با دمیدن یا مکش هوا در آنها به صدا در می آیند.

این دسته، سازهای بسیاری را شامل می شود به این علت که در تمام کشور ها ساز های بادی جزء متنوع ترین سازها می باشند.

و در سنت ها و قبیله های مختلف سازهای مختلفی هم وجود دارد.

فلوت

فلوت

ساز دهنی

پیکولو

کلارینت

هورن

ترومبون

ترومپت

توبا

پن فلوت

شیپور

ساکسوفون

فاگوت