آشنایی با موسیقی در مفاهیم روانشناسی


آشنایی با موسیقی در مفاهیم روانشناسی

استفادة بشر از موسیقی، امري آسان و قابل‌دسترس بوده است، چون ريتم و ملودي، به عنوان دو رکن اساسي موسيقي، در سرشت انسان وجود داشته و از طرفي آواگري‌ها و حرکات ريتميک نيز نيازي به تکلم نداشته است.

از اين رو، در بيشتر قبايل ابتدايي مراسم و آيين‌هاي مختلف موسيقايي که وسيله‌اي براي ابراز همبستگي جمعي و از بين بردن ترس‌ها و غم‌ها و ايجاد آرامش و شادي و اراده در بين افراد قبيله بوده برگزار مي‌شده است.

موسيقي زبان آرزوها، انتظارها و عواطف بشري است و هر قوم و ملتي برحسب ويژگي‌هاي عاطفي و فرهنگي خود، موسيقي خاصي دارد.

با درک موسيقي، عواطف زيبا، همدردي و تفاهم بيشتر قلبي ميسر خواهد شد.

پژوهشگران توصيه مي‌کنند که والدين روزانه يک ساعت براي فرزندان کوچک خود موسيقي پخش کنند. اين عمل موجب بهتر شدن وضعيت تغذيه، خواب و افزايش وزن آنها مي‌شود.

7 نظر

افزودن

+ ارسال یک دیدگاه