آرشیو ماهانه:

سپتامبر 2015


موسیقی و آرامش

موسیقی و آرامش

در مغز انسان مرکزی برای دریافت موسیقی و آرامش وجود دارد که درست در پشت پیشانی قرار دارد، و از قضا این همان نقطه ای است که وظیفه یادگیری و..
ادامه مطلب