تاثیرات سلیقه موسیقیایی


تاثیرات سلیقه موسیقیایی

از آنجا که موسیقی عنصری اساسی از نظام فرهنگ به شمار می رود تا حد زیادی می تواند تعیین کننده برخی جهت
گیری های کلی فرهنگ و تغییرات فرهنگی باشد .گرایش به رفتار خاص نظیر شنیدن موسیقی ، در شناخت فرهنگ
عمومی یک جامعه و همچنین خرده فرهنگ های موجود در آن کمک شایانی می نماید.
تاثیر موسیقی بر روان ما امری است غیرقابل انکار به نحوی که در بسیاری از نقاط جهان ( کانادا، استرالیا، امریکا،
سوییس و حتی اخیرا ایران) موسیقی درمانی musicthrapy به عنوان شیوه ای درمانی یا مکمل درمانی پذیرفته شده
است. بررسی ها نشان داده موسیقی موجب تحریک بخشی از مغز شده که به تعادل بدن و روان کمک می کند. به گزارش
مهر ، محققان آلمانی دریافته اند که موسیقی می تواند جایگزین ارتباط کلامی شود.

پیش از این نیز مشخص شده بود که موسیقی موجب احساس بهتر در روح و روان افراد می شود و فراتر از تغییرات جسمی
عمل می کند .موسیقی در تمام ابعاد روح و جسم تاثیرگذار است و در بسیاری موارد مانند مواد مصنوعی و مخدر با تحریک
مغز موجب شادی بیشتر در افراد می شود.
چنانچه موسیقی های خاص و مورد علاقه افراد منطبق با استاندارد های سلامت روانشناختی انتخاب شود می تواند آنها را
از نظر روحی و حتی جسمی تقویت کرده و درمورد بسیاری از بیماریها مفید واقع شود.
هر کس چه تحصیل کرده ، چه کم سواد ، مذهبی و چه غیر مذهبی ، شهری یا روستایی و پیر یا جوان به سبک خاصی از
موسیقی علاقمند است و کسی نیست که نسبت به این موضوع فاقد گرایش باشد. حال با این توصیفات سوال اینجاست که
چرا مطابق گفته مسئولان و آمارهای ارائه شده از سوی خانه موسیقی و سایت های رسمی کشور این نوع موسیقی رو به
شیوع است. با توجه به تعریف مارسل موس از جامعه (جامعه عبارت است از اجتماع گروههای کوچک و بزرگ و نسلهای
متعدد که معمولاً در سرزمین معینی زندگی میکنند) گروهها و نسلهای مختلفی در جامعه زندگی میکنند که هر یک از
این افراد دارای پایگاه فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و طبقه اجتماعی مختلفی هستند و هرکدام سلیقۀ موسیقایی خاص خود
را دارا هستند.سلیقه موسیقایی همین افراد سبب بقاء یا اضمحلال سبک های موسیقی می شود.
با ارائه آمارهای درست و باور واقیت های اجتماعی گرایش عموم مردم به سمت سبک موسیقی مردم پسند می توان با
نظارت های بیشتر و مفید تر این سبک موسیقی را به سمت غنی شدن سوق داد. با وجود ادبیات غنی این سرزمین می
توان از ترانه های با محتوا در این سبک موسیقی بهره برد. دانستن این عوامل به ما کمک می کند تا چشم انداز بهتری
نسبت به آینده موسیقی و فرهنگ کشور بدست آوریم و تدبیری برای این قضیه بیندیشیم، در ضمن شاید بتوانیم جلوی از
بین رفتن موسیقی کلاسیک ایرانی را که یکی از غنی ترین موسیقی های دنیا و میراث فرهنگی کشور است را بگیریم.

+ هیچ نظری وجود ندارد

افزودن